Wydarzyło się dziś – 3 listopada

3 listopada 1957 roku z kosmodromu Bajkonur wystrzelono satelitę Sputnik 2 z psem Łajką na pokładzie. Łajka poniosła śmierć w czasie lotu w wyniku wysokiej temperatury oraz stresu. Był to pierwszy przypadek umieszczenia żywego zwierzęcia na orbicie okołoziemskiej

3 listopada 2011 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej wprowadzono odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. 31. Baza Lotnictwa Taktycznego to baza Sił Powietrznych powstała 1 kwietnia 2008 roku na bazie 31. Bazy Lotniczej, 3. Eskadry Lotnictwa Taktycznego i 6. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Baza lotnicza zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Poznania, włączona w struktury NATO. Została zmodernizowana, tak by móc obsługiwać samoloty F-16 Fighting Falcon, w które wyposażona jest stacjonująca w bazie 3. Eskadra Lotnicza „Poznań” i 6. Eskadra Lotnicza.