Wydarzyło się dziś – 1 listopada

1 listopada 1902 roku urodził się por. rez. obs. Władysław Głąb. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Ukończył kurs obserwatorów w CWOL w Dęblinie, a następnie pełnił służbę w 1 pl w Warszawie. Ze względu na stan zdrowia przeniesiono go do rezerwy. W przededniu wojny, w sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i przydzielony do 1 pl. Wraz z personelem Bazy nr 1 ewakuował się do Rumunii. W rejonie Darachowa został wzięty do niewoli przez żołnierzy radzieckich i osadzony w obozie w Kozielsku. Został zamordowany wiosną 1940. Podczas ekshumacji nie udało się zidentyfikować ciała por. Głąba.

1 listopada 1911 roku (podczas wojny włosko-tureckiej) włoski porucznik Giulio Gavotti jako pierwszy w historii dokonał bombardowania z samolotu ręcznymi bombami. Giulio Gavotti był pilotem oraz inżynierem, pionierem włoskiego lotnictwa. Za swój wyczyn Włoch został odznaczony srebrnym medalem za waleczność. Po wojnie w 1912 roku Gavotti był instruktorem początkujących lotników w turyńskim batalionie lotniczym.