Wydarzyło się dziś – 25 października

25 października 1903 roku urodził się kpt. obs. Edmund Rój. Był absolwentem SPL w Dęblinie (VII promocja). Mianowano go podporucznikiem obserwatorem 15 sierpnia 1933 roku. Został przydzielony do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1938 roku był instruktorem nawigacji w 213. eskadrze szkolnej „Łosi”, zaś od sierpnia 1939 roku pełnił funkcję oficera nawigacyjnego w 221 eskadrze bombowej. Pozostał w Brześciu n. Bugiem i w listopadzie 1939 r. został aresztowany przez NKWD i skazany na 10 lat łagru. Zmarł z głodu i wyczerpania w 1942 r. w obozie Kargopol.

25 października 1944 roku w trakcie bitwy w Zatoce Leyte japońscy piloci „kamikaze” zatopili amerykański lotniskowiec eskortowy USS „St. Lo”. Był to pierwszy większy okręt wojenny zatopiony po ataku pilotów-samobójców. USS „St. Lo” był jednostką klasy „Casablanca”, zabierał na pokład 28 samolotów.