Wydarzyło się dziś – 13 października

13 października 1926 roku Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Józef Piłsudski wydał wytyczne i uwagi do organizacji i użycia lotnictwa wojskowego w Polsce. W dokumencie zwrócił uwagę między innymi na jak najszybsze ustalenie uzbrojenia polskich samolotów, dążenie do wyjaśnienia dowództwa, zwrócił też uwagę na użycie lotnictwa przede wszystkim dla zapewnienia wywiadu i łączności.

13 października 1943 roku 9 japońskich czterosilnikowych bombowców zaatakowało wyspę Attu. Było to ostatnie bombardowanie celów położonych na Aleutach przeprowadzone przez Japończyków.