Z historią w tle… – Zamek Spiski

Wzniesiony na wapiennej skale Zamek Spiski to jeden z największych kompleksów zamkowych w Europie Środkowej – zajmuje powierzchnię ponad czterech hektarów. Jego historia sięga przełomu XI i XII wieku. Pierwotnie pełnił funkcję twierdzy granicznej wczesnofeudalnego państwa węgierskiego. W XV stuleciu znalazł się we władaniu szlachcica Stefana Zapolya, który zmodernizował i powiększył kompleks. Ów zamek był świadkiem narodzin króla Węgier, Jana Zápolya. W XVIII wieku został strawiony przez pożar. Od tego czasu zaczął popadać w ruinę. Współcześnie odbudowano jedynie część murów obronnych. W 1993 roku Zamek Spiski wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Tekst i wszystkie zdjęcia: Karolina Sobolewska