Dodatkowe radary STARLite dla MQ-1C Gray Eagle

Firma Northrop Grumman podpisała umowę na dostawę kolejny radarów STARLite dla MQ-1C Gray Eagle.

STARLite to system z syntetyczną aperturą znacząco podnoszący możliwości wyposażonych w niego aparatów.

W myśl umowy NG ma dostarczyć 44 sztuki począwszy od marca 2013 roku, a skończywszy na marcu roku 2014. Podpisany aneks do wcześniejszej umowy podniesie ogólną liczbę zamówionych radarów do 174.

AN/ZPY-1 STARLite (Small Tactical Radar — Lightweight) został również zademonstrowany na aerostatach Persistent Threat Detection Systems. Waży on zaledwie 65 funtów i stąd bierze się jego duży potencjał i możliwość montowania na załogowych i bezzałogowych statkach powietrznych.

Źródło: Northrop Grumman

Zdjęcie: Northrop Grumman