1. wielkopolska eskadra lotnicza polna (12. eskadra wywiadowcza) – 1919-1925