Boeing i Embraer będą współpracować przy KC-390

Boeing i Embraer będą współpracować przy programie KC-390.

W ramach podpisanej umowy obie firmy będą wymieniać się wiedzą oraz wspólnie będą poszukiwać rynków zbytu dla średnich maszyn transportowych. Podpisane porozumienie jest częścią szerszej umowy podpisanej jeszcze w kwietniu. Ważniejsze od podpisanego porozumienia wydaje się jednak rosnące zaangażowanie firmy z USA na rynku brazylijskim, zwłaszcza w kontekście przetargu na nowy myśliwiec, który ma zostać w niedługim czasie rozstrzygnięty w tym kraju. W porównaniu z innymi firmami Boeing mocno stara się wspierać przemysł lokalny i wartość dodana, którą już oferuje znacząco wyprzedza to co oferują pozostali stający do przetargu. Może to sugerować, iż oferta Boeinga powoli wysuwa się na pierwsze miejsce.

Źródło: Boeing

Zdjęcie: Embraer