Marcin Piróg – prezes LOT-u we władzach IATA

Poniższą informację zamieścił na swoim serwisie internetowym Nasz narodowy przewoźnik.

„Marcin Piróg, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, został przyjęty do grona członków Rady Zarządzającej (The Board of Governors) IATA czyli Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych.

Prezes LOT-u stał się jednym z członków Rady, której przewodniczy Alan Joyce, Prezes australijskich linii Qantas. Rada jest najważniejszym organem Zrzeszenia, która tworzy politykę IATA, reprezentuje oraz podejmuje decyzje w imieniu wszystkich członków IATA.

Podział miejsc w Radzie uzależniony jest od regionu świata, dlatego też prezes polskiego przewoźnika dołączył do grona członków reprezentujących Europę, wśród których znajdują się już szefowie linii Lufthansa, KLM, Swiss, British Airways i Air France.

Kandydatura Marcina Piróga została poparta przez szefów linii lotniczych należących do IATA, w trakcie corocznego szczytu organizacji w Pekinie w połowie czerwca. Członkowie Rady wybierani są co 3 lata.

Nowa funkcja w Radzie Zarządzającej IATA to nie tylko zaszczyt dla mnie, ale przede wszystkim dla naszej firmy. Wierzę, że moja praca i zaangażowanie w działaniach Rady jako przedstawiciela LOT-u wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie całej IATA, jak i współpracę między wszystkimi liniami lotniczym należącymi do zrzeszenia – mówi Marcin Piróg, Prezes Zarządu PLL LOT S.A.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA), do którego należy LOT, istnieje 67 lat. Organizacja skupia i działa na rzecz ponad 240 linii lotniczych z całego świata, które razem mają aż 85% udziału w ogólnym ruchu lotniczym.”