Airbus współpracuje z Czerwonym Krzyżem

Airbus zacieśnia współpracę z organizacjami humanitarnymi.

Informacja prasowa firmy:

Fundacja Airbusa (Airbus Corporate Foundation) oraz Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) podpisały umowę o współpracy w zakresie operacji logistycznych przyszłych akcji humanitarnych. Umowa została podpisana w siedzibie Federacji w Genewie, przez Bekele Geletę, sekretarza generalnego IFRC, oraz Toma Endersa, prezesa rady nadzorczej Fundacji Airbusa oraz prezesa i dyrektora generalnego Airbusa (od 1 czerwca prezesa EADS), w obecności Birgitte Stadler-Olsen, dyrektor ds. logistyki IFRC, oraz Andrei Debbane, dyrektora Fundacji Airbusa.

Umowa umacnia obecną współpracę pomiędzy partnerami w następujących obszarach:

  • Transport: Airbus będzie brać udział w transporcie jednostek szybkiego reagowania, zapasów oraz personelu federacji. Działania te obejmują udział samolotów testowych Airbusa, pilotów oraz załóg, a także personelu logistycznego i obsługi naziemnej

  • Szkolenia: obaj partnerzy będą prowadzić wymianę i szkolenia personelu w dziedzinie zarządzania logistyką, składania zamówień i optymalizacji kosztów.

  • Relacje ze społecznością: współpraca partnerska obejmie krajowe Towarzystwa Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w celu większego angażowania się w inicjatywy lokalne takie jak wolontariat

Współpraca partnerska z Fundacją Airbusa jest jedną z zaledwie jedenastu relacji partnerskich IFRC z globalnym sektorem prywatnym. IFRC jest partnerem Fundacji Airbusa od 2011 roku. Obie organizacje współpracowały w realizacji dwóch lotów do Somalii z wykorzystaniem samolotu testowego Airbus A340, w ramach których przewieziono ponad 100 ton żywności przeznaczonej dla regionu Rogu Afryki, dotkniętego klęską suszy i stojącego w obliczu najgorszego od wielu lat kryzysu żywnościowego.

Źródło: Airbus

Grafika: Airbus