Elbit Systems dostarczy UAS dla jednego z krajów Europy