Kontrowersje wokół aparatów bezzałogowych UAS

Project On Government Oversight dotarło do ciekawego raportu opracowanego przez Captain Keric D. Clanahana.

Według niego niepokojące są zadania wykonywane przez podwykonawców na rzecz USAF. Uważa on, iż należałoby się poważnie zastanowić czy można niektóre z nich powierzać firmom prywatnym. W raporcie czytamy, że w 2002 roku USA posiadało około 167 aparatów natomiast w roku 2011 ma to już być ponad 7000. Zakupy setek kolejny za sumę ponad 20 miliardów dolarów są tuż za rogiem. Clanahan zauważa, że podwykonawcy wykonują w projektach dronów zadania przeznaczone dla instytucji rządowych. Takie zagadnienia jak naprawa aparatów i ich utrzymanie leżą w gestii firm trzecich, również analiza danych wywiadowczych wykonywana jest przez firmy prywatne. Według niego zwłaszcza w kwestii obsługi i napraw należy więcej czynności wykonywać siłami wojska z racji wagi tego aspektu. Apeluje on do Kongresu o wyasygnowanie pieniędzy na stworzenie grupy ludzi, w większości wojskowych, względnie cywili na wojskowych kontraktach, mogącej przejąć zadania od podwykonawców by w ten sposób zabezpieczyć interes państwa.

Źródło: Project On Government Oversight

Zdjęcie: USAF