III. grupa lotnicza w operacji „Jazda” (19-20 IV 1919)