F-35A z zewnętrznym uzbrojeniem tankuje po raz pierwszy