Sprawozdanie z sympozjum Wielkopolska i Wielkopolanie w XIX i XX wieku