Większa długotrwałość lotu dla aparatów Predator B