Rozpoczęło się formalne szkolenie na F-35

USAF poinformował, iż wystartowało szkolenie certyfikujące personel wsparcia logistycznego samolotów F-35.

33rd Fighter Wing posiada 8 kursów zapoznawczych w swoim ośrodku szkoleniowym, które mają potrwać do początku przyszłego roku. Około 100 studentów rozpoczęła zajęcia 19 marca. Całość procesu szkolenia ma charakter modułowy co pozwala na kształcenie personelu należącego do USAF, U.S. Navy i MC oraz personelu z 8 krajów partycypujących bez większych problemów. Pierwsze kursy przyznają certyfikację w takich obszarach jak struktura płatowców, awionika, czy też stanowisk weapons i crew chief career. Pierwszy tydzień szkolenia dla wszystkich specjalności jest w zasadzie taki sam i polega na zapoznawaniu się z wirtualnymi narzędziami, zapoznawaniem się z checklistą obsługową oraz indywidualnym wykonywanie zadań. Po zaliczeniu etapu na Aircraft Systems Maintenance Trainer następuje podział na specjalności i wirtualne szkolenie na ATC. Gdy proces kształcenia osiągnie pełne moce rocznie przez ATC będzie mogło przejść 2100 osób personelu oraz 100 pilotów z 900 osobami w ośrodku w każdym czasie.

Źródło: USAF

Zdjęcie: USAF