2. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych – 2. RWT SP

2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych podlega Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Głównym zadaniem jednostki jest zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostek wojskowych znajdujących się w północno-zachodniej części kraju. Fundament pod jednostkę położył rozformowany 2 Węzła Łączności w Bydgoszczy oraz elementy  łącznościowe z:

– 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu
– 21 Bazy Lotniczej w Świdwinie
– 22 Bazy Lotniczej w Malborku
– 78 pułku rakietowego Obrony Powietrznej w Mrzeżynie
– Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce
– 34 batalionu radiotechnicznego w Chojnicach
– 23 batalionu radiotechnicznego w Słupsku

Wśród zasadniczych zadań 2. RWT SP wymienić należy:

  • utrzymanie w sprawności i niezawodności działania systemów i sieci teleinformatycznych w rejonie odpowiedzialności jednostki
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek będących na przydziale gospodarczym rejonu
  • zabezpieczenie jednostek SP w rejonie odpowiedzialności w zakresie sprzętu łączności i informatyki
  • teleinformatyczne zabezpieczenie ćwiczeń i treningów wojsk własnych oraz obcych w rejonie poligonu Wicko Morskie
  • kryptograficzne zabezpieczenie dowództw i sztabów jednostek wojskowych Sił Powietrznych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności 2 RWT SP

Poczet dowódców:

  • 18.06.2007 – 03.01.2011 ppłk Andrzej PUKA
  • 04.01.2011 –                    ppłk Wiesław TEREBA

Rys historyczny:

Jednostka sięga swymi korzeniami lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to powstał 2 Korpus Obrony Przeciwlotniczej w Bydgoszczy. W wyniku tego posunięcia konieczne stało się zapewnienie łączności co spowodowało organizowanie Węzła Łączności na bazie 83 kompanii łączności stacjonującej w Słupsku. Jako samodzielna jednostka Węzeł łączności zaczął funkcjonować w 1969 roku kiedy to powstał 2 Węzeł Łączności KOP. Dowódcami 2. WŁ byli:

1969 – 1972 ppłk Henryk KRZYSZTOFIAK
1972 – 1974 mjr Jerzy NIEWIADOMSKI
1974 – 1979 płk Kazimierz FLADROWSKI
1979 – 1984 ppłk Jerzy BARTCZAK
1984 – 1987 płk Józef IWANOWICZ
1987 – 1988 płk Roman RUMIŃSKI
1988 – 1998 płk Tadeusz LEWANDOWSKI
1998 – 2003 ppłk Kazimierz POKORSKI
2003 – 2007 płk Krzysztof ZAŁÓG
2007 – 2007 p.o. mjr Jarosław JETTKA

31 grudnia 2007 roku doszło do rozformowania 2 Węzła i powstania 2. RWT SP, który przejął i kultywuje dziedzictwo tradycji:

1) 83. kompanii łączności stacjonarnej (1952-1957);
2) Garnizonowego Węzła Łączności w Inowrocławiu (1966-1971);
3) Garnizonowego Węzła Łączności w Goleniowie (1966-1994);
4) Garnizonowego Węzła Łączności w Malborku (1968-1998);
5) Garnizonowego Węzła Łączności w Świdwinie (1968-2000);
6) Garnizonowego Węzła Łączności w Pile (1968-2000);
7) Garnizonowego Węzła Łączności w Mirosławcu (1968-2000);
8) Garnizonowego Węzła Łączności w Debrznie (1968-2000);
9) Garnizonowego Węzła Łączności w Zegrzu Pomorskim (1968-2000);
10) Garnizonowego Węzła Łączności w Mrzeżynie (1969-2000);
11) Garnizonowego Węzła Łączności w Wicku Morskim (1995-2007);
12) 86 batalionu łączności (1968-1998);
13) 87 batalionu łączności (1968-1999);
14) 2 Węzła Łączności (1957-2007);

Na podstawie: http://www.2rwt.sp.mil.pl

Grafika: http://www.2rwt.sp.mil.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii