Przodujący Oddział Wojska Polskiego – 31. Baza Lotnictwa Taktycznego

31. Baza Lotnictwa Taktycznego została odznaczona na dorocznej odprawie Rozliczeniowo-Koordynacyjnej Kierowniczej Kadry MON i SZ RP.

Podczas odprawy minister SIEMONIAK powiedział, że „dzisiejsza odprawa to okazja także do podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz poprawy szkolenia i funkcjonowania Sił Zbrojnych oraz określenia priorytetów na najbliższe miesiące”.

W pierwszej części minister wręczył akty nadania i znaki tytułów honorowych: „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”, „Przodująca Instytucja Wojskowa” i „Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych”.

Tytuł Przodujący Oddział Wojska Polskiego przyznano 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a wyróżnienie z rąk ministra odebrał dowódca 31. BLT, płk pil. Jacek PSZCZOŁA.

Druga część odprawy została uświetniona obecnością Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Bronisława Komorowskiego, Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, szef BBN Stanisława Kozieja oraz przedstawiciele władz państwowych.

Uhonorowanie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego przez Ministra Obrony Narodowej tak zaszczytnym tytułem jest świadectwem docenienia przez przełożonych wysokiego poziomu wyszkolenia oraz wzorowego wywiązywania się z obowiązków służbowych.

Na znaku tytułu honorowego widnieje napis:
„Za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2011 r. w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej SZ oraz umacnianie obronności”.

Zdjęcie: mjr Robert Siemaszko

Tekst: na podstawie informacji prasowej ze stron 31. BLT  www.31blot.sp.mil.pl