Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Dęblin – CSIL

Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego – CSIL Dęblin podlega 4. Skrzydłu Lotnictwa Szkolnego.

Rys historyczny:

CSIL powstało na mocy decyzji Nr 305/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie reorganizacji szkolnictwa wojskowego w Siłach Powietrznych, Decyzji Nr Z-47/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych, Decyzji Nr PF 51/Org./SSG/ZOiU-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych i dyslokacyjnych w Siłach Powietrznych, rozkazu Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-198 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych oraz zmieniający rozkazy Dowódcy Sił Powietrznych, rozkazu Komendanta-Rektora WSOSP Nr Z-9 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.

Zadania:

Głównym zadaniem CSIL jest szkolenie żołnierzy zawodowych w specjalności Służby Inżynieryjno lotniczej, przeszkalanie studentów wyższych uczelni cywilnych oraz kształcenie szeregowych zawodowych na specjalistycznych kursach prowadzonych na rzecz wojska. Do zasadniczych zadań Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego należy realizacja kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla żołnierzy zawodowych, szkolenie specjalistów lotniczych w Ośrodku Szkolenia oraz szkolenie rezerw osobowych.

Przeznaczenie:

Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego powstało w wyniku reform w wojskowym szkolnictwie wyższym. Po sformowaniu w roku 2008 już od roku 2009 CSIL rozpoczęło działanie prowadząc szkolenie kandydatów na szeregowych zawodowych w specjalnościach inżynieryjno-lotniczej, ubezpieczenia lotów i meteorologii. Poza tym rozpoczęto szkolenia kursowe personelu inżynieryjno-lotniczego, ubezpieczenia lotów i meteorologicznego. Kolejnym przeznaczeniem CSIL jest zabezpieczenie bazy szkoleniowej do szkolenia praktycznego słuchaczy Studium Oficerskiego WSOSP w specjalnościach inżynieryjno-lotniczej oraz elewów Szkoły Podoficerskiej Sł Powietrznych w Dęblinie.

Struktura:

– WYDZIAŁ OGÓLNY
– WYDZIAŁ DYDAKTYCZNY
– Szef Wydziału
– Cykl Techniki Lotniczej
– Cykl NOSP i UL
– Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólnego
– Sekcja Planowania
– OŚRODEK SZKOLENIA
– GOT
– Zespół Płatowca i Silnika
– Zespół Urządzeń Radioelektronicznych
– Zespół Uzbrojenia
– Zespół Osprzętu
– Zespół Ubezpieczenia Lotów
– Zespół NOSP
– Zespół Wysokościowo – Ratowniczy

Dowódcy:

płk Zbigniew Ciołek (2008-    )

Na podstawie: http://www.csil.wp.mil.pl

Logo: http://www.csil.wp.mil.pl

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii