Urząd Lotnictwa Cywilnego: 21 milionów pasażerów w 2011 roku