BATELEUR UAV

BATELEUR to bezzałogowiec produkowany przez firmę Denel.

Jest to aparat klasy MALE – Medium-Altitude Long-Endurance przeznaczony do wykonywania zwiadu powietrznego. Do jego głównych zadań należą misje dozoru z wykorzystaniem systemów E/O i IR, zwiad elektroniczny i komunikacyjny (ELINT i COMINT). Może również służyć jako powietrzny przekaźnik oraz wykonywać zwiad fotograficzny. System jest również w stanie lokalizować cele i oznaczać je przy pomocy lasera. Do innych jego zadań mogą należeć: patrolowanie akwenów morskich i wybrzeża, patrolowanie granic, misje SAR, dozór pola walki, wsparcie kierowania ognień artylerii czy też ocena zniszczeń. Aparat może przenosić systemy: Argos-410 E/O i IR z opcjonalnym laserem mierzącym odległość, Goshawk-350 E/O i IR z opcjonalnym laserem mierzącym odległość, wskaźnik laserowy, ELINT, radar. Aparat znajduje się w fazie rozwoju i na chwilę obecna nie wiadomo kiedy zostanie ukończony. Można jedynie powiedzieć, że prace nad nim przeciągają się.

Podstawowe dane:
Długotrwałość lotu: 18-24h
Promień działania: do 750km
Rozpiętość: 15m
Max. masa startowa: 1000kg
Ładunek: do 200kg
Pułap max.: ponad 25000 stóp
Rozbieg: 395m dla m.s. 1000kg
Start/lądowanie: automatycze, utwardzone pasy
Podwozie: chowane
Prędkość max: 250km/h
KOnstrukcja: kompozytowa,modułowa, mieszcząca się w 6 kontenerach ISO
Napęd: silniki Rotax 914 lub Subaru EA-82T
Śmigłow: śr. 1,7m, 3 łopatowe, zmienny skok

Źródło: Denel Dynamics

Zdjęcia: Denel Dynamics/Darren Olivier

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii