Sukhoi pozostanie jednym z głównych eksporterów myśliwców