ASTAC dla maszyn Mirage 2000D

Agencja DGA wytypowała Thalesa do integracji zasobników ASTAC na maszynach Mirage 2000D.

Proces ma zostać zakończony do 2014 roku. Wtedy to maszyny Mirage 2000D będą mogły wykonywać misje zwiadowcze przeprowadzane obecnie przez samoloty Mirage F1CR. Sprawa jest istotna i priorytetowa jako że starsze maszyny będą wycofywane z linii akurat w tym samym czasie. Kontrakt obejmuje wszystkie modyfikacje niezbędne do wprowadzenia na samolotach włącznie z adaptacją do platformy i zmianami w przeciwśrodkach instalowanych wewnątrz zasobnika. System ASTAC przewidziano dla maszyn F4 Pahntom, Mirage F1 i Mirage 2000 by zapewnić zwiad elektroniczny (electronic intelligence (ELINT)). System jest zdolny do operowania w środowisku o dużym natężeniu elektromagnetycznym i oferuje możliwość precyzyjnego określenia lokalizacji źródła przechwyconego sygnału. Kluczowe parametry źródeł sygnałów są mierzone nawet w silnie zagęszczonym elektromagnetycznie otoczeniu z zachowaniem dużej precyzji. ASTAC był używany np. podczas operacji w Libii.

Źródło: Thales

Zdjęcie:  David Monniaux