Wstrzymanie produkcji części F-35 jest bardzo prawdopodobne