Podsumowanie roku w Siłach Powietrznych oraz Gala Wyróżnień Żołnierzy SP