Podsumowanie roku w Siłach Powietrznych oraz Gala Wyróżnień Żołnierzy SP

Uroczystość odbyła się 10 lutego 2012 roku w Krakowie.

W spotkaniu udział wzięli: Dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Lech Majewski, Szef Sztabu gen. bryg. Jerzy Fryczyński, Szef Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Komendant – Rektor WSOSP gen. bryg. Jan Bogdan Rajchel, szefowie zarządów DSP, dowódcy skrzydeł oraz dowódcy jednostek.

Celem narady było podsumowanie roku ubiegłego pod względem realizacji zadań Sił Powietrznych oraz wyznaczenie zadań na rok 2012, głównie w zakresie szkolenia oraz zwiększenia jakości i efektywności wykonywanych zadań. Z przedstawicielami zakładów lotniczych omówiono możliwości doposażenia SP w maszyny M-28 i C-295M.

Także 10 lutego 2012 odbyła się Gala Wyróżnień Żołnierzy Sił Powietrznych za 2011 rok. Nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy wręczał Dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Lech Majewski. Oto lista wyróżnionych:

 • Pilot roku 2011:   kpt. pil. Robert Turek – dowódca klucza z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie;
 • Sztabowiec roku 2011:  mjr Leszek Ślimak – szef sekcji operacyjnej 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu;
 • Szkoleniowiec roku 2011:  mjr Adam Kołakowski –  kierownik cyklu sprzętu obrony przeciwlotniczej Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie;
 • Radiotechnik roku 2011: chor. Jacek Orłowski –  technik 180 kompanii radiotechnicznej w Lipowcu;
 • Przeciwlotnik roku 2011:  kpt. Paweł Jedynak –  szef sekcji szkolenia specjalistycznego 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej  w Warszawie;
 • Kontrolere roku 2011: chor. szt. Zdzisław Feist – starszy asystent kontrolera lotniska w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu;
 • Logistyk roku 2011:  płk Janusz Filipek –  zastępca szefa zarządu planowania logistycznego Dowództwa Sił Powietrznych;
 • Inżynier roku 2011:  kpt. Perzemysław Jaworski –  szef eksploatacji w sekcji technicznej pionu logistyki Dowództwa 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Warszawie;
 • Technik roku 2011: st. chor. szt. Jan Kałuża –  starszy technik klucza w 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie;
 • Łącznościowiec roku 2011:  kpt. Jerzy Porębiak – dowódca kompanii łączności w 6 batalionie dowodzenia Sił Powietrznych;
 • Chemik roku 2011: mjr Robert Przyjemski –  szef sekcji wsparcia bojowego 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu;
 • Saper roku 2011:  kpt. Grzegorz Schubring –  oficer sekcji szkoleniowej w pionie szkolenia  3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Warszawie;
 • Oficer Wychowawczy roku 2011:  mjr Ryszard Mach –  szef sekcji wychowawczej 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu;
 • Pełnomocnik dowódcy ds. informacji niejawnych  roku 2011:  kpt. Feliks Przysowa – pełnomocnik komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych ds. ochrony informacji niejawnych;
 • Dydaktyk roku 2011:  płk nawig. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski –  dziekan wydziału lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych;
 • Podoficer  roku 2011:  st. chor. Mariusz Konior – specjalista grupy ostrzegania o zagrożeniu powietrznym w Pionie Dowodzenia Bojowego 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania;
 • Przodujący Pododdział roku 2011: 6 eskadra z 31 BLT w Poznaniu . Wyróżnienie z rąk Dowódcy Sił Powietrznych odebrał dowódca 32 BLT  płk pil. Krystian Zięć – były dowódca uhonorowanej tego dnia eskadry;
 • Przodujący Pododdział roku 2011: dywizjon zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Wyróżnienie z rąk Dowódcy Sił Powietrznych odebrał dowódca Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie podpułkownik Mirosław Waszajło;
 • Przodujący Pododdział roku 2011: 180 kompania radiotechniczna z Lipowca. Wyróżnienie z rąk Dowódcy Sił Powietrznych odebrał dowódca  kpt. Grzegorz Kobylarz;
 • Nagrodę specjalną „Żołnierz Roku 2011″ przyznano mjr Pawłowi Joksowi –  kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych  w Poznaniu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Źródło: www.sp.mil.pl/Wydział Prasowy DSP

Zdjęcie: Mirosław Wójtowicz