Nowe wyposażenie dla aparatów firmy Elbit

Firma Elbit Systems powiększyła możliwości swoich aparatów bezzałogowych.

Zarówno Hermes 450 i Hermes 900 mogę teraz być wyposażane w system hyperscale. Bazuje on na technologii opracowanej przez firmę i pozwalającej na równoczesne obrazowanie terenu który jest skanowany przy pomocy fal różnej długości. System jest w stanie zobrazować sygnaturę skanowanego materiału, który jest unikalny dla każdego materiału w naturze. Dzięki temu system może śledzić obiekty wyselekcjonowane na podstawie materiału z którego są zrobione. System powietrzny montowany na aparatach jest uzupełniany przez naziemne centrum obróbki danych i planowania misji. Poza oczywistymi odbiorcami w przemyśle obronnym system może również być wykorzystany przez naukowców choćby do wykrywania skażeń, badania wody, lokalizacji minerałów czy też identyfikacji gleby, a nawet śledzenie wegetacji roślin na dużych uprawach. Elbit ogłosił, że najnowsze dzieło Elbit Systems Electro-Optics Elop’s jest już po okresie rozwoju i przeszło fazę wstępnych prób w locie, która zakończyła się sukcesem.

Źródło: Elbit

Zdjęcie: Elbit