Japonia zamawia detektory min dla MCH-101

Firma Northrop Grumman dostarczy systemy wykrywania min dla maszyn MCH-101.

Japońskie morskie siły samoobrony zamówiły 4 zestawy laserowych detektorów min morskich montowanych na śmigłowcach. Dodatkowe wyposażenie dla śmigłowców ma pomóc w w ochronie linii brzegowej oraz monitorowaniu ruchu morskiego na wejściach do portów. Jest to pierwsza sprzedaż systemu ALMDS (Airborne Laser Mine Detection System) dla klienta zagranicznego. Technologia oferowana przez firmę NG pozwala drastycznie skrócić czas pomiędzy wykryciem, a zneutralizowaniem min. Dzięki użyciu lasera w systemie LIDAR (light detection and ranging) możliwe jest wykrycie i sklasyfikowanie znajdujących się blisko powierzchni min morskich, a wszystko to na stosunkowo dużym obszarze. Nad dostawa systemu NG pracuje wraz z Kawasaki Heavy Industries, Ltd., i Fujitsu Limited. Z laserami współpracują 4 kamery, które po wykryciu obiektu zachowują jego obraz i później przekazują siłom nawodnym w celu ewentualnego rozminowania jeśli wychwycony obiekt faktycznie okazałby się minom.

Źródło: Northrop Grumman

Zdjęcie: Northrop Grumman