Hermes 900 dla Ameryki Środkowej

Póki co nie znamy odbiorcy aparatów.

Według informacji producenta kontrakt wart jest 50 milionów dolarów. Głównym zadaniem dostarczonego sprzętu będzie ochrona i dozór wyznaczonych obszarów. W ramach całego systemu dostarczona zostanie naziemna stacja kontroli UGCS (Universal Ground Control System), system optyczny DComPASS oraz systemy komunikacji satelitarnej. Wcześniej na maszyny Hermes 900 zdecydował się Izrael (główny użytkownik aparatów Hermes 450– wersja 900 to aparat czerpiący pełnymi garściami z doświadczeń zdobytych podczas operowania starszego UAV) oraz Chile. Hermes 900 oferuje wyższy pułap maksymalny, większy udźwig i większą długotrwałość lotu.

Źródło: Elbit Systems

Zdjęcie: Elbiy Systems

Nazwa Hermes jest zastrzeżona dla aparatów firmy Elbit.