Struktura jednostek myśliwskich Luftwaffe

Strukturą jednostek która myśliwskich należących do Luftwaffe była nieco odmienna od tej stosowanej przez aliantów.

Podstawową jednostką operacyjną była Rote składająca się z 2 maszyn. Następnie wyższą jednostką byłą Kette w której skład wchodziły 3 maszyny. Luftwaffe zrezygnowała z trójek na rzecz systemu dwójkowego. Podstawową komórką organizacyjną niższego szczebla był Schwarm składający się z dwóch kette i ułożony w powietrzu na kształt 4 palców ręki. 3 lub 4 Schwarm tworzyły Staffel składającą się z 12 do 16 samolotów. Staffel oznaczano cyframi arabskimi w obrębie całego Jagdgeschwader numerując kolejno każdą Staffel. 3 Staffel tworzyły Gruppe. Gruppe oznaczane były rzymskimi cyframi I, II i III (później IV), a dodatkowym oddziałem był Gruppenstab oznaczana jako Stab i składający się z 4 samolotów. Sztab całego Jagdgeschwader (Geschwaderstab) miał do dyspozycji 5 maszyn wraz z samolotem dowódcy. W związku z czym jeden Jagdgeschwader składał się z trzech Gruppen (później czterech) i w sumie ok. 120 samolotów. (Po zsumowaniu etatowo na przykładzie choćby JG 26 dawałoby to dokładnie 125 samolotów. Stany etatowe w czasie wojny praktycznie nie występowały, a nierzadko gotowych do walki była jedynie połowa maszyn). Jagdgeschwader były używane w całości w ramach poszczególnych frontów i flot powietrznych. Poszczególne Gruppen (lub Staffeln) mogły stanowić również autonomiczne zgrupowani bojowe oddzielane od matczynych jednostek i wysyłane jako wzmocnienie dla innych Jagdgescwader, lub jako autonomiczne jednostki w celu uszczelnienie jakiegoś odcinak frontu. Taka wydzielona jednostka prowadziła wtedy normalne zadania bojowe przewidziane dla jednostek myśliwskich. W toku wojny nastąpiło powiększenie jednostek myśliwskich poprzez dodawanie kolejnych Staffeln do Gruppen i Gruppen do JG.

Rozmieszczenie poszczególnych Geschwader przed wojną:

  • Luftflotte 1: Geschwader 1-25
  • Luftflotte 2: Geschwader 26-50
  • Luftflotte 3: Geschwader 51-75
  • Luftflotte 4: Geschwader: 76-100

Podział Jagdgeschwader:

  • Geschwaderstab
  • I Gruppe: 1,2 i 3 Staffel + Gruppenstab
  • II Gruppe: 4,5 i 6 Staffel + Gruppenstab
  • III Gruppe: 7,8 i 9 Staffel + Gruppenstab

Bibliografia:

Pavelec  Mike S., Luftwaffe 1939-1945, Poznań 2012.

Price Alfred, Luftwaffe Handbook, New York 1977.

Price Alfred, The Luftwaffe Data book, Mechanicsburg 1997.