Holenderskie NH90 opóźnione jeszcze bardziej

Przyczyną są gorsze od oczekiwanych wyniki wstępnego użytkowania śmigłowców NH90.

Pierwsza 4 maszyn zaliczyła dopiero 50% z zakładanej liczby lotów. 5 maszyna ma dotrzeć w listopadzie. Największe problemy sprawia obsługa, części zamienne. Wszystko to powoduje 6 miesięczne opóźnienie w osiągnięciu gotowości operacyjnej. Co gorsza zamontowany radar nie jest w sanie wyszukiwać małych obiektów zgodnych ze specyfikacją zamówieniową. To już poważna usterka. O ile części można dowieźć, obsługę usprawnić o tyle wada radaru nie wystawia dobrego świadectwa.

Źródło:f lightglobal.com
Zdjcie: Augusta Westland