Kolejny raport z programu F-35

Co jakiś czas Lockheed Martin prezentuje raport z postępu prac nad F-35.

Od ostatniego raportu z lipca maszyny testowe wykonały 124 loty podnosząc tym samym liczbę wylotów w tym roku do 642. Pomimo chwilowych problemów z IPP (Integrated Power Package), które wstrzymały program na 15 dni udało się pozostać w harmonogramie lub go wyprzedzić. Również natura nie pomagała w terminowym realizowaniu zadąń i kilkakrotnie w wyniku zagrożenia trzęsieniem ziemi, huraganem Irena musiano wstrzymać prace, choć czas te wykorzystano na wprowadzanie planowych modyfikacji i przeprowadzanie prac obsługowych. Kluczowe osiągnięcia projektu:
BF-1 wykonał zawis na 40 stopach oraz wykonal dwa lądowania podnosząc liczbę lądowań do 150
ukończono testy statyczne na F-35C. Dzięki temu zakończył się program testów statycznych na ten rok
ukończono testy JBD Jet Blast Deflector
AF-7 zaliczył ostatni lot CTOL wymagany na etapie maturity flights
F-35A wykonały 314 lotów w tym roku
F-35B 226 lotów
F-35C 102 loty
sumaryczne liczby od startu projektu to 1202 loty maszyn F-35.

Zdjęcie: Lockheed Martin
Źródło: Lockheed Martin