107,5 miliona dolarów na pierwszy holenderski F-35A