Hermes 900 UAS dla kraju ameryki łacińskiej

Poza aparatami w skład zamówienia wejdą inne elementy systemu.

M.in. naziemny system kontroli oraz optyka i system załadunku i radarowy. Hermes 900 bazuje na sprawdzonym i podstawowym aparacie stosowanym w Izraelu Hermes 450. Hermes 900 oferuje wysoki pułap operowania dochodzący do 30000 stóp orz zwiększony udźwig oraz długotrwałość lotu. Unikatowy system załadunkowy pozwalał przenosić ładunki o różnych wymiarach i kształtach pozwalając na szybką zmianę rodzaju misji. Dzięki pełnej integracji z systemem starszej generacji możliwe jest obniżenie kosztów dla użytkowników systemu 450.

Zdjęcie: unmanned.co. uk
Źródło: Elbit Systems