Litwa dołącza do European Air Transport Fleet Programme

Wice minister obrony Litwy podpisał w Brukseli porozumienie wraz z 17 innymi państwami.

Program ma na celu zwiększenie możliwości transportu wojskowego państw biorących w nim udział. Dzięki porozumieniu efektywniej mają być wykorzystywane pieniądze państw sygnatariuszy. Wszystkie Państwa mają dążyć do pełnego i lepszego wykorzystywania możliwości przewozowych poprzez wspólną logistykę, optymalizację struktur organizacyjnych oraz unifikację zasad i procedur. European Air Transport Fleet Programme powstał dzięki inicjatywie European Defence Agency. Dla Litwy wstąpienie do programu na razie nie oznacza wkładu finansowego, ale w przyszłości z pewnością dojdzie do jakiegoś konkretnego wkładu.

Zdjęcie: EDA
Źródło: kam.lt