Aparaty Reaper RAF wylatał 20,000 godzin w Afganistanie