System wspomagający lądowanie w trudnych warunkach

Low Visibility Landing (LVL) system powstał przy udziale naukowców z Britisch Defence Science and Technology Laboratory (Dstl).

System ma wspomagać pilotów śmigłowców podczas startu i lądowania w warunkach pustynnych kiedy dochodzie do dużego zapylenia powietrza. Wirujące tuż nad ziemią łopaty podnoszą bardzo duże ilości piasku, który ogranicza prowadzącemu maszynę możliwość odniesienia swojej pozycji do ziemi co jest bardzo istotne zwłaszcza w końcowej fazie lądowania. W celu odwzorowania warunków pustynnych naukowcy skonstruowali dużą komorę pyłowa w hangarze w Porton Down. Dzięki niej możliwe było zbadanie działania różnych czujników podczas dużego zapylenia i określenie, które mogą najefektywniej pomóc w bezpiecznym sprowadzeniu maszyny na ziemię. Rozwiązaniem okazał się mały wyświetlacz zmontowany na hełmie pilota, który pozwala na przedstawiania obrazu w trójwymiarze. Poz wyświetlaniem otaczającego terenu pokazywane są kluczowe dane niezbędne do bezpiecznego wykonana lądowania. System może być również wykorzystany w nocy w połączeniu z goglami noktowizyjnymi. Prace trwają już od 6 miesięcy i poza próbami na symulatorach przeprowadzono testy na śmigłowcach Lynx. Można się spodziewać, że etap prób skończy się w najbliższym czasie i jak tylko będzie można nowe rozwiązanie zostanie wdrożone w jednostkach stacjonujących w Afganistanie.

Zdjęcie: RAF
Źródło: raf.mod.uk