Francja zamówiła aparaty Sperwer nowej generacji od firmy Sagem

Agencja DGA odpowiedzialna za zamówienia dla armii francuskiej wybrała firmę Sagem będącą członkiem Safran Group do zmodernizowania i rozszerzenia francuskiej floty aparatów Sperwer wraz z towarzyszącym wyposażeniem.

Kontrakt obejmuje wyposażenie 3 aparatów Sperwer w system obserwacji Sagem Euroflir 350+, zdalne terminale video RVT wraz z modernizacją wcześniej dostarczonych terminali opcję zakupu 5 kolejnych aparatów Sperwer. System RVT składa się z ekranu dotykowego i przenośnego nadajnika-odbiornika dostępnego jako wersja przenośna lub zainstalowanego na pojeździe. RVT jest używany przez oddziały czołowe lub specjalnych obserwatorów. Dzięki obrazowi o wysokiej rozdzielczości doskonale odzwierciedlającego obserwowany teren i nakładanego na dostępne mapy możliwe jest kompleksowe rozpoznanie ułatwiające planowanie. System RVT jest bardzo elastyczny i może operować przy użyciu rożnych rodzajów fal co tylko podnosi jego wartość. Dzięki obecnie podpisanemu kontraktowi liczba aparatów wyprodukowanych przez firmę Sagem osiągnie 130. Aparaty Sagema od 2008 roku operują w Afganistanie wykonując zadania na rzecz NATO i armii francuskiej.

Zdjęcia: Sagem
Źródło: Sagem