Czy niejasna sytuacja Egiptu doprowadzi do zwiększenia zakupów w Izraelu?