Rosyjsko-Indyjski mysliwiec 5 generacji ma kosztować 6 milairdów dolarów