32 UH-72A Lakota w roku fiskalnym 2011

U.S. Army zamówiło 32 maszyny od firmy EADS North America co podniosło zamówienie do 219 sztuk z czego 5 sztuk otrzyma U.S. Navy.

Przewiduje się zamówienie kolejnych 18 sztuk UH-72, a wojska lądowe chcą w sumie nabyć 345 helikopterów Lakota do roku 2015. Do tej pory firma dostarczyła 148 Lakot i co ważne wszystkie zostały dostarczone odbiorcy na czas i bez przekraczania budżetu. Więcej o tej maszynie tutaj.

Zdjęcie: EADS
Źródło: defpro.news