Finalna wersja rozwojowa F-35A dostarczona do Bazy Edwards