608 nowych podporuczników Wojska Polskiego

W sobotę 6 lipca 2024 r. w Wojskowej Akademii Technicznej oficerskie szlify otrzymało 504 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 104 absolwentów sześciomiesięcznego Studium Oficerskiego. Uroczystość odbyła się na placu apelowym uczelni.

Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonali: Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Sokołowski, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Dariusz Pluta, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda, Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. bryg. Mariusz Chmielewski, Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia – Szef Pionu 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego gen. bryg. Piotr Waniek.

Nie wybieramy czasów w jakich żyjemy, ale możemy wybrać drogę, którą chcemy podążać

Rektor podziękował absolwentom za wybór oficerskiej drogi, szczególnie w czasach narastających zagrożeń związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz kryzysem migracyjnym na wschodniej granicy. „Polska jest bardzo ważnym państwem granicznym zarówno dla NATO, jak i Unii Europejskiej. Stąd też ogromnie ważne są decyzje i działania podejmowane aktualnie przez władze państwowe i dowódców Wojska Polskiego na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa naszego państwa i obronności, szczególnie w kontekście aktualnych wydarzeń. Nie możemy wybrać czasów w jakich żyjemy, jednak możemy wybrać drogę, którą będziemy podążać. Wasza dzisiejsza obecność jest dowodem na to, że Waszym sercom bliskie jest bezpieczeństwo Ojczyzny i czujecie się odpowiedzialni za jej przyszłość. Za to Wam z całego serca dziękuję” – powiedział gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Siła Sojuszu Północnoatlantyckiego i siła armii to dobrze wyszkoleni żołnierze

Jak podkreślił Rektor, dla bezpieczeństwa naszego regionu i całej Europy kluczowe znaczenie ma Sojusz Północnoatlantycki, którego częścią od 25 lat jest Polska. Natomiast siłą sojuszu jest dobrze wyszkolona armia. „Trudne czasy wymagają od nas jeszcze większego wysiłku, aby zasilać armię i całe społeczeństwo w światowej klasy specjalistów. Tę poprzeczkę w kształceniu podnosimy coraz wyżej. Wysoko stawiają ją sobie również nasi podchorążowie, którzy w przyszłości będą stanowić kręgosłup kadry technicznej i dowódczej Wojska Polskiego” – powiedział gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak. Zaznaczył, że Akademia dynamicznie się rozwija, zarówno w zakresie kształcenia, przygotowując młode kadry oficerskie do obsługi nowoczesnego sprzętu wchodzącego na wyposażenie polskie armii, jak i w zakresie rozbudowy infrastruktury szkoleniowej i naukowo-dydaktycznej, co odbywa się przy ogromnym wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wychowanie w duchu patriotyzmu

Rektor szczególne słowa podziękowania skierował do rodziców absolwentów. „To Wy wychowaliście ich w duchu patriotyzmu, tradycji, najwyższych wartości i lojalności wobec Ojczyzny. To dzięki Waszemu wsparciu są dziś gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję Wam i gratuluję” – powiedział gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda skierował list do nowo promowanych oficerów, który odczytał Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. broni Dariusz Łukowski. „Nadchodzące lata przynoszą wyzwania w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa i warunków stabilnego rozwoju kraju. Odpowiadając na nie, staramy się wzmacniać Siły Zbrojne ilościowo, dbając jednocześnie o ich rozwój jakościowy” – napisał Prezydent. Podkreślił, że nowoczesne techniki i technologie oraz umiejętności posługiwania się nimi stanowią jeden z kluczowych czynników decydujących o bezpieczeństwie państwa, ale zaznaczył: „Żadna reforma struktury czy wyposażenia nie zastąpi jednak zasadniczego zasobu Sił Zbrojnych, którym są kadry. To ludzki umysł, jego możliwości, nabyta wiedza i umiejętności stanowią wciąż najpotężniejszą broń, którą możemy przeciwstawić pojawiającym się zagrożeniom. Tradycją Wojskowej Akademii Technicznej jest gromadzenie w swoich murach takich właśnie umysłów i budowanie z nich zasobu talentów ukierunkowanych na działanie na rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny.”

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła – jako absolwent WAT przyznał, że studia wojskowe na tej uczelni kosztują wiele wyrzeczeń i trudów. „Ale to właśnie pokonywanie trudności buduje siłę charakteru, ten zaś jest cechą każdego dobrego oficera. Wasze wyjątkowe kwalifikacje predysponują Was do roli liderów cyfrowej transformacji Sił Zbrojnych i Państwa. Bycie oficerem oznacza jednak nie tyle obcowanie z technologią, co codzienną odpowiedzialność za ludzi – podwładnych i naszych współobywateli, których obrona jest naszą główną misją” – powiedział. Generał skierował do młodych oficerów zbiór autorskich zasad: „Dekalog zasad dla nowo promowanych oficerów”.

Podczas uroczystości list Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odczytał Wiceminister Stanisław Wziątek, który zaakcentował fragment przysięgi: „Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno”. „Zdecydowali się Państwo na jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, zasłużenie cieszącą się prestiżem i wysokim uznaniem w środowisku naukowym, tak wojskowym, jak cywilnym. W jej murach zdobywało przed Wami wiedzę i oficerskie szlify wielu późniejszych wybitnych dowódców, naukowców i wynalazców, wielkich patriotów i wartościowych obywateli” – napisał Wicepremier, zwracając się do absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej. Odnosząc się do ciężkiej pracy, mobilizacji i determinacji studentów oraz wyrzeczeń związanych z edukacją wojskową ocenił, że WAT to „miejsce dla ludzi wyjątkowych, mających wyraźnie ukierunkowane zainteresowania i jasno wytyczone cele; dla tych, którzy wiedzą, co chcą w życiu robić i jak to osiągnąć”.

Podczas uroczystości odczytano również list Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni, który podkreślił zasługi Wojskowej Akademii Technicznej w kształceniu kadr dla wojska. „Mury tej uznanej uczelni opuszczają kolejne roczniki młodych ludzi – doskonale wyszkolonych, otwartych na wiedzę, kreatywnych i przygotowanych do nowych wyzwań, a także znających wartość międzynarodowej współpracy, nie tylko w sferze nauki, lecz także bezpieczeństwa. Zachodni świat widzi w Polsce solidnego partnera oraz odpowiedzialnego sojusznika, docenia pracę i zaangażowanie Polaków w rozwój nowych technologii, które mają fundamentalne znaczenie dla obronności” – napisał Marszałek.

Najlepsi absolwenci i podziękowanie młodych oficerów

Jako pierwszy do promocji przystąpił prymus Akademii ppor. Radosław Jurecki – absolwent Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. Za uzyskanie pierwszej lokaty (średnia ocen 4,78) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił prymusa honorową bronią białą. Drugą lokatę tegorocznej promocji uzyskał ppor. Jakub Grątkiewicz – absolwent Wydziału Cybernetyki (średnia ocen 4,75), za co otrzymał honorową broń białą od Ministra Obrony Narodowej. Z trzecią lokatą studia ukończył ppor. Kajetan Płachta – absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej (średnia ocen 4,70), za co został wyróżniony przez Rektora-Komendanta WAT sygnetem absolwenta Akademii.

Po złożonym ślubowaniu oficerskim, zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej, nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”.

Błogosławieństwa oficerom udzielili: reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego – kapelan Wojskowej Akademii Technicznej ks. ppor. Piotr Woszczyk, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego – Dziekan Żandarmerii Wojskowej ks. ppor. Piotr Rajecki i reprezentujący Ewangelickiego Biskupa Wojskowego – ewangelicki kapelan WAT ks. ppor. Zbigniew Obracaj.

W imieniu podporuczników głos zabrał prymus promocji ppor. Radosław Jurecki. „Możemy dumnie, mianowani przez Panów Generałów, po złożeniu uroczystego ślubowania wkroczyć w kolejny etap naszego żołnierskiego życia. W dwudziestą piątą rocznicę wstąpienia Polski do NATO, świadomi wyzwań jakie na nas czekają, wstępujemy w szeregi oficerów Wojska Polskiego” – powiedział do zgromadzonych, wyrażając pewność, że Wojskowa Akademia Techniczna znakomicie przygotowała ich do wypełniania powierzonych w przyszłości zadań i nauczyła dążenia do doskonałości w realizowaniu zawodowej służby wojskowej. Podziękował bliskim za wsparcie, zaś kadrze dowódczej i naukowo-dydaktycznej Akademii za wysiłek związany z kształceniem podchorążych. „Zapewniamy, że wnioski, jakie wyciągnęliśmy ze współpracy z Wami, będą stanowiły podwaliny naszej przyszłej służby, przede wszystkim jako dowódców” – zapewnił oficer.

Ceremonię promocji oficerskiej absolwentów WAT zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego „My, pierwsza Brygada” oraz defilada pododdziałów, prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Rafała Kopackiego.

Nowo promowani oficerowie zasilą korpusy osobowe: inżynierii wojskowej – 36 absolwentów, kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 40, logistyki – 180, łączności i informatyki – 95, obrony przed bronią masowego rażenia – 13, ogólny – 2, przeciwlotniczy – 20, rozpoznania i walki elektronicznej – 29, Sił Powietrznych – 43, Wojsk Lądowych – 38 i Żandarmerii Wojskowej – 8 absolwentów.

Oficerowie po sześciomiesięcznym kursie w WAT zasilą korpusy osobowe: kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 6 absolwentów, logistyki – 44, łączności i informatyki – 53 i Sił Powietrznych – 1 absolwent.

Ewa Jankiewicz

rzecznik prasowy WAT

fot. Alicja Szulc