Patronat WAT dla 14 szkół ponadpodstawowych

Licea, technika oraz zespoły szkół z całej Polski dołączyły 9 kwietnia 2024 r. do grona szkół objętych patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej. Przed uczniami otwierają się szanse na unikatowe lekcje, warsztaty i zajęcia prowadzone zarówno w szkołach, jak i na terenie uczelni, obejmujące przedmioty politechniczne, humanistyczno-społeczne i podstawy wojskowości. Dla WAT to okazja do specjalistycznego przygotowania przyszłych kandydatów na studia.

Porozumienia o współpracy między Akademią a szkołami podpisali: prorektor ds. studenckich WAT dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT oraz dyrektorzy 14 placówek.

„Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia otwarta na pozyskiwanie uczniów, docelowo naszych przyszłych studentów, z całej Polski, dlatego cieszę się, że dziś do grona naszych szkół patronackich dołączają placówki z różnych regionów. Ze strony Akademii deklaruję pełne zaangażowanie w realizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych. W ramach ośmiu wydziałów akademickich oferujemy szeroki wybór studiów wojskowych i cywilnych, zarówno na kierunkach politechnicznych, jak i społecznych. W WAT każdy znajdzie odpowiedni kierunek kształcenia dla siebie. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasi studenci mieli możliwości wszechstronnego rozwoju. Akademia dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną oraz laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, niektóre z nich Państwo będą mogli zobaczyć” – mówiła prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT.

Patronat Wojskowej Akademii Technicznej otrzymały następujące szkoły:

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego w Legnicy, reprezentowana przez płk. rez. Tomasza Zachariasza;
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie, reprezentowane przez Małgorzatę Koziarską-Sip;
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach, reprezentowany przez Tomasza Olesińskiego;
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, reprezentowany przez Tomasza Kucharczyka;
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie, reprezentowane przez Hannę Babikowską;
XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta  w Warszawie, reprezentowane przez Agatę Pallasch;
Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, reprezentowany przez Magdalenę Wojtasz;
Zespół Szkół w Lubomierzu, reprezentowany przez Marka Kozaka;
Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. Feliksa Kozubowskiego w Sochaczewie, reprezentowane przez Dominikę Ozdowską;
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu, reprezentowane przez Andrzeja Garbacika;
LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie, reprezentowane przez Magdalenę Lipińską;
I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, reprezentowane przez Ewę Męcinę;
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, reprezentowane przez Andrzeja Jana Wyrozembskiego;
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, reprezentowany przez Ewę Gumieniak.

Sygnatariusze umów zobowiązali się do wspólnego działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowywania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki oraz polskiego społeczeństwa.

Szczegółową ofertę naukowo-dydaktyczną uczelni przedstawił mgr Wiesław Szczygielski, koordynator współpracy WAT ze szkołami. Łącznie już 158 szkół jest objętych patronatem naukowym WAT.

Na mocy zawartego porozumienia nauczyciele akademiccy Wojskowej Akademii Technicznej poprowadzą w szkołach zajęcia pokazowe. Współpraca będzie dotyczyć również udzielania konsultacji i pomocy w doborze treści programowych zajęć, dostarczania prasy wydawanej przez WAT oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być pomocne w procesie dydaktycznym.

Strony zobowiązały się do współorganizowania konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.) oraz udziału studentów w spotkaniach naukowo-edukacyjnych i promocyjnych oraz wydarzeniach patriotycznych organizowanych przez poszczególne szkoły.

Podczas wizyty w Wojskowej Akademii Technicznej goście zwiedzili Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Instytut Inżynierii Materiałowej Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Więcej zdjęć oraz pełna treść komunikatu – na stronie Wojskowej Akademii Technicznej:

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/patronat-wat-dla-14-szkol-ponadpodstawowych

Lista wszystkich 158 szkół współpracujących z WAT:

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wspolpraca-ze-szkolami-w-polsce