Zmarł ppłk pil. Zbigniew GOZDALIK

W dniu 17 lutego 2024 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł, w swoim mieszkaniu, w Warszawie, ppłk pil. Zbigniew Gozdalik, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, były wiceprezes i członek Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Ten wspaniały pilot urodził się 10 styczna 1937 roku w Lubieszowie w województwie poleskim. Syn Włodzimierza i Aleksandry z domu Dzikowickiej. Po ukończeniu w 1955 roku Technikum Mechanicznego w Poznaniu, podjął naukę w Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Żwirki i Wigury w Radomiu, którą ukończył w 1959 roku i został promowany na stopień podporucznika. Po ukończeniu OSL rozpoczął służbę od 1959 do 21 maja 1963 roku w 31. Pułku Szkolno-Bojowym, a od 21.05.1963 roku w 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, który w 1967 roku został przemianowany na 10. plm (JW. 1457) w Łasku na stanowiskach: pilot – instruktor i dowódca klucza i wykonywał loty na samolotach: MiG-21, Lim-1, Lim-2, Lim-5, TS-8 „Bies” i Jak-11. Rozkazem MON nr 0363 z dnia 23.08.1967 r. został awansowany do stopnia kapitana. Wypadek jakiemu uległ w 1973 r. w czasie lotów nocnych, przekreślił jego szanse na dalsze wykonywanie lotów jako pilota samolotów myśliwskich. Rozkazem Personalnym MON z dnia 09.07.1974 r. został przeniesiony do rezerwy. Od 1974 do 2002 roku wykonywał loty jako dowódca – instruktor w PLL „LOT” na samolotach: An-24, Tu-134, Tu-154 i B-737. W PLL „LOT” awansował od Kierownika Oddziału do Szefa Personelu Latającego. W 2002 r. odszedł na emeryturę po osiągnięciu ponad 16000 godzin nalotu z tego około 2000 godzin w wojsku. Po przejściu na emeryturę dużo pracował społecznie. 1 marca 2002 roku wstąpił do Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, gdzie od 19.11.2002 do 21.11.2006 r. był członkiem Sądu Koleżeńskiego, od 21.11.2006 do 16.11.2010 r. członkiem Zarządu Oddziału, a od 16.11.2010 r. do 20.01.2015 r. był wiceprezesem Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Od 20.01.2015 do 19.02.2019 r. był nadal członkiem Zarządu Oddziału. Od 2002 roku prowadził kronikę Oddziału W-MSSLWRP i Księgę Pamiątkową. Współorganizator wielu międzynarodowych pokazów lotniczych „Air Show” w Radomiu, oraz Światowych Zjazdów Lotników Polskich. Aktywny społecznik uczestniczący w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Uczestnik wielu podróży patriotyczno-historycznych w tym „Podróży historycznej szlakiem walk lotników września 1939 roku” do Bełchatowa, Drużbic, Patoka, Dłutówka i Łasku. Był inicjatorem i organizatorem spotkań z młodzieżą szkolną. Dzieląc się swoją wiedzą lotniczą, przekazywał tradycje Oręża Polskiego, wzmacniał postawy patriotyczne wśród młodzieży. Był współorganizatorem VI Światowego Zjazdu Lotników Polskich, który odbył się w dniach 24–29.08.2012 r. w Warszawie i Dęblinie. Przekazał wiele książek i eksponatów dla szkół patronackich. Jego działalność była skierowana głównie do weteranów, kombatantów, osób represjonowanych oraz młodzieży szkolnej i na jej patriotyczne wychowanie. Opiekował się, przy współpracy z władzami lokalnymi, obeliskami w Dłutówku, Patoku, Wyszkowie i Kobylej Woli koło Górzna. Co roku uczestniczył w akcji „Lotnicza Pamięć”, oddając hołd poległym i zmarłym lotnikom. Odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi (2012 r.), Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrnym Medalem „Siły Zbroje w Służbie Ojczyzny”. Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Medalem 90-lecia Lotnictwa Polskiego (2008 rok), Honorową Odznaką Organizacyjną „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Medalem „Pro Memoria”, Tytułem Honorowym i Medalem „Za Zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy” (2013 rok) i Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (2014 rok) oraz tytułem Zasłużony Pracownik PLL LOT i Odznaką I stopnia (złotą) z trzema diamentami (1995 r.). Mieszkał w Warszawie na Ursynowie z żoną Barbarą. Miał dwoje dzieci: córkę Annę i syna Dariusza oraz dwoje wnucząt – Weronikę (ur. 1989) i Bartka (ur. 2001). Interesował się: historią lotnictwa, literaturą piękną i polityką.

Ceremonia pożegnalna rozpocznie się żałobną Mszą Świętą o godzinie 12.00, 29 lutego 2024 r. w Kościele pw. św. Anny w Piasecznie przy Pl. Piłsudskiego 10. Następnie dalsza część uroczystości pogrzebowej odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Piasecznie koło Warszawy przy ul. Julianowskiej 27, gdzie zostanie pochowany.
Niech Matka Boża Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!