31. BLT: Przekazanie obowiązków Dowódcy Bazy

6 maja odbyło się przekazanie obowiązków Dowódcy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego

Tego dnia, udający się na podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Sił Powietrznych w Maxwell w USA płk pil. Norbert Chojnacki przekazał czasowe dowodzenie jednostką swojemu zastępcy płk. Radosławowi Śniególe.Witając wszystkich zebranych gości, Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak wyraził nadzieję, że jest to już jedna z ostatnich uroczystości, które odbywają się w reżimie sanitarnym, związanym z pandemią i że już niebawem wrócimy do normalnego funkcjonowania, a co za tym idzie, że wszystko wróci na normalne tory. Zaznaczył, że przejawem tej normalności jest to, czego jesteśmy świadkami, czyli skierowania płk. Norberta Chojnackiego do Stanów Zjednoczonych po to, by przez rok pobierał naukę na podyplomowych studiach polityki obronnej. I wyraził przekonanie, że płk Chojnacki wróci do nas, by służyć Siłom Powietrznym i Wojsku Polskiemu swoim doświadczeniem, poświęceniem, wiedzą, po  to abyśmy dalej rozwijali i wzmacniali Polskę tak, jak jesteśmy do tego powołani. „Ta zamiana jest tym, o czym mówi Szef Sztabu Generalnego – Generał Rajmund Andrzejczak” – powiedział Dowódca Skrzydła. „Zmiana jest wpisana w zawód wojskowego, szczególnie od pewnego etapu doświadczenia, pewnego szeregu stanowisk służbowych. Ta zmiana jest  nieodzowną, immamentną składową służby wojskowej i trzeba to akceptować. Choć bywa niewygodna, to bez niej nie jest możliwy rozwój. Musimy o tym pamiętać służąc naszemu Narodowi, naszej Ojczyźnie” – zaznaczył gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak.  Dziękując płk. Norbertowi Chojnackiemu za służbę na stanowisku Dowódcy 31 BLT, gen. Nowak podkreślił, iż płk Chojnacki wywiązał się z misji, która mu przyświecała jako Dowódcy Bazy. „To bardzo dobrze, gdy oficerowie przechodzący przez tak wymagające dowódcze stanowiska, zwłaszcza w przypadku 31 BLT, która jest maksymalnie obłożona  zadaniami i angażowana wszędzie gdzie to tylko możliwe” podkreślił Dowódca Skrzydła. „Cieszę się, że oficerowie, którzy przejdą ten swoisty test, mogą dalej się rozwijać. Pod Pana dowodzeniem Baza świetnie się rozwijała. To że jest Pan Pułkownik kierowany teraz do USA jest dowodem tego, że Pański wysiłek i zaangażowanie zostały docenione” – dodał. „Życzę Panu Pułkownikowi powodzenia. Na pewno już niebawem spotkamy się po to, by realizować kolejne projekty” – podkreślił gen. Nowak zwracając się do ustępującego ze stanowiska płk. Chojnackiego.  Kierując swoje słowa do obejmującego czasowe dowodzenie 31 BLT płk Śniegóły, Dowódca Skrzydła zaznaczył, że w tej szczególnej sytuacji ciężko mu sobie wyobrazić inną, bardziej godną zaufania, nieuchylającą się przed żadnym wyzwaniem osobę, która mogłaby objąć czasowe dowodzenie Krzesińską Bazą. „Dlatego jestem absolutnie spokojny o to, że tak doświadczony, godny zaufania i sprawdzony w różnych ciężkich sytuacjach oficer obejmuje czasowe dowodzenie Bazą. Wiem, że Płk Śniegóła poprowadzi 31 BLT do dalszego rozwoju” zaznaczył generał. Po przekazaniu sztandaru 31 BLT płk. Śniególe, płk Chojnacki  powiedział, że to trudna dla niego chwila rozstania z ludźmi, którzy wykonując obowiązki służbowe poświęcają się obronie granic RP. „Dziękuję Wam za to, całemu personelowi Bazy, zespołowi dowódczemu, który wspierał moje dowodzenie w całej okazałości, pilotom, technikom, personelowi administracyjnemu, a w szczególności mojemu zastępcy – płk. Radosławowi Śniególe, za wzorową, pełną poświęceń dotychczasową służbę.  Dziś trafia mi się doskonałą okazja do podsumowania minionego czasu. Te dwa lata to dla mnie pełen wyzwań etap służby, który dał mi ogromną satysfakcję. Dowodzenie 31 BLT było dla mnie wielkim honorem i zaszczytem. Wiem też że ta nasza elitarna jednostka pozostaje na najwyższym poziomie szkoleniowym. Dziękując Wam za te dwa lata służby pod moim dowodzeniem, składam wyrazy uznania Waszym rodzinom, które są dla Was tak ogromnym wsparciem. Gdziekolwiek będę, 31 BLT na zawsze pozostanie w moim sercu i w mojej pamięci” podkreślił płk Chojnacki. Zabierający głos płk Radosław Śniegóła podkreślił, iż jest absolutnie świadomy zaszczytu jakiego dostępuje, ale i odpowiedzialności, jaka od teraz na nim spoczywa. „Deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść pokładanego we mnie zaufania przełożonych i podwładnych, aby 31 BLT nadal się dynamicznie rozwijała na kierunkach nadanych zarówno przez ustępującego Dowódcę, jak i jego poprzedników. Realizując wszystkie zadania dołożę starań, aby Baza była przyjaznym miejscem do pełnienia służby i pracy” – dodał.  „Deklaracja te przychodzi mi o tyle łatwo, że jestem pewny profesjonalnego wsparcia zahartowanego w służbie zespołu dowódczego i całego personelu Bazy. Nie ukrywam też, że mam podstawy wierzyć we wsparcie współpracujących z nami jednostek i instytucji, za które już teraz dziękuję. Pułkownikowi Chojnackiemu dziękuję dziś za te lata wymagającej ale i owocnej współpracy. To, że odchodząc z 31BLT zabiera Pan z sobą ogrom doświadczenia, to oczywiste, ale liczę też na to, że będzie Panu towarzyszyła też cała moc dobrych wspomnień, jednocześnie życzę też sobie i nam wszystkim, aby nasze ścieżki się jak najczęściej przecinały” – podsumował płk Śniegóła.  Po przemówieniach, ustępujący ze stanowiska płk Norbert Chojnacki wręczył nagrody wyróżniającym się w służbie i pracy żołnierzom i pracownikom Bazy.

kpt. Anna Issel 

foto. Piotr Łysakowski