Modernizacja i cyfryzacja systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w Europie

Przedstawiciele użytkowników przestrzeni powietrznej, lotnisk, dostawców służb żeglugi powietrznej i EUROCONTROL Network Manager (NM) wydali w piątek (20 listopada) wspólne oświadczenie. Zaprezentowano w nim zestaw najważniejszych propozycji, mających pozwolić na przeprowadzenie i efektywne koordynowanie procesu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym w ramach procesu wdrożenia Programu SESAR w najbliższych latach (co najmniej do 2027 roku).

Partnerstwo podmiotów reprezentujących najważniejsze gałęzie branży ma przynieść korzyści dla całej europejskiej sieci lotniczej. Powstałe konsorcjum ma łączyć wiedzę i doświadczenie europejskich przewoźników, dostawców służb żeglugi powietrznej i portów lotniczych, a także instytucji zarządzającej ruchem lotniczym w Europie – EUROCONTROL NM, która będzie koordynować realizację wspólnych działań, wpisujących się w Program SESAR.

Partnerzy zdefiniowali najważniejsze zasady współpracy:

  • ścisła współpraca cywilno-wojskowa;
  • rozszerzenie działań poza granice UE celem wsparcia interesariuszy w całej europejskiej sieci;
  • elastyczne podejście z uwzględnieniem optymalizacji osiągów indywidualnej operacji, wygody pasażera i potrzeb operacyjnych całej europejskiej sieci lotniczej;
  • ukierunkowanie działań w zakresie ATM na spełnienie założeń Nowego Zielonego Ładu;
  • zapewnienie najwyższego poziomu zaangażowania wszystkich interesariuszy poprzez efektywne mechanizmy konsultacyjne;
  • koordynacja wszystkich głównych inicjatyw wdrożeniowych i infrastrukturalnych, wymagających synchronizacji na poziomie ogólnoeuropejskim;
  • większe uzależnienie cyklu rozwoju innowacji od rzeczywistych potrzeb operacyjnych ATM;
  • dążenie do defragmentacji i koordynacja prowadzonych inwestycji poprzez wydajniejsze zarządzanie programami;
  • zacieśnienie współpracy z SESAR Joint Undertaking.

Europejscy dostawcy służb żeglugi powietrznej są w pełni zaangażowani w realizację założeń koncepcji Digital European Sky, a ścisła współpraca podmiotów reprezentujących różne gałęzie lotnictwa jest najlepszym sposobem na ich osiągnięcie. Decyzyjność, zaangażowanie i holistyczne podejście interesariuszy we wszystkich fazach rozwoju branży ATM jest kluczowe dla osiągnięcia założeń koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Janusz Janiszewski, Prezes PAŻP i reprezentant sojuszu agencji ANSP

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na europejski system zarządzania ruchem lotniczym. Jedynym sposobem na jego odbudowę jest ścisła współpraca podmiotów lotniczych. Partnerstwo operacyjnych interesariuszy i EUROCONTROL Network Manager nabiera tym samym ogromnego znaczenia. Alians partnerów o tak wszechstronnej wiedzy i doświadczeniu operacyjnym jest w stanie wspólnie zrealizować plany i wdrożyć efektywną, wydajną ekonomicznie i uwzględniającą kwestie środowiskowe infrastrukturę ATM w Europie.

Eamonn Brennan  Dyrektor Generalny EUROCONTROL

Od początku obecności w programie SESAR, Grupa A4– działająca na rzecz linii lotniczych – wraz ze swymi interesariuszami operacyjnymi angażowało się w pełni i wspierało modernizację infrastruktury europejskiej sieci ATM. Kryzys wywołany koronawirusem oraz oczekiwania, by lotnictwo było bardziej przyjazne środowisku, podkreślają konieczność stworzenia w pełni skalowalnego, odpornego i efektywnego środowiska ATM. Odczuwamy tym samym coraz bardziej pilną potrzebę wdrożenia koncepcji cyfrowego europejskiego nieba – Digital European Sky. Partnerstwo, pozwalające mówić jednym głosem wszystkim operacyjnym interesariuszom, jest jedynym sposobem, abyśmy mogli wspólnie i efektywnie stawić czoła wyzwaniom i opracować odpowiednie, innowacyjne rozwiązania. Dążymy do tego, by dzięki wspólnym działaniom przekazać klientom najefektywniejszy system transportu lotniczego na jaki zasługują.

Alain Hervé Bernard, Dyrektor Operacyjny Air France, przedstawiciel zrzeszenia przewoźników lotniczych.

Dla ACI bycie częścią i pełne zaangażowanie we wdrożenie założeń programu SESAR jest koniecznością. Dążymy do realizacji naszego planu i bliższej integracji pomiędzy operacjami lotniskowymi i systemami zarządzania ruchem lotniczym. Współpraca ta pozostaje kluczowa dla zapewnienia bardziej przyjaznego dla środowiska, zorientowanego na pasażera i zarazem efektywnego systemu transportu lotniczego. W związku z tym, że kryzys COVID-19 jedynie wzmacnia te imperatywy, jesteśmy zaszczyceni, że możemy być częścią tego nowego partnerstwa razem z EUROCONTROL NM. Cieszymy się, że możemy korzystać z programu SESAR, dzięki czemu podniesiemy się po kryzysie i będziemy silniejsi.

Olivier Jankovec Dyrektor Generalny ACI EUROPE

Źródło / Autor: PAŻP

Zdjęcie: PAŻP