PLL LOT – do Azji również tylko z bagażem podręcznym