Kolejne dwa Bieliki dla 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego