płk dypl. inż. nawig. Jan Madejski

Urodził się 13 sierpnia 1954 r. w Kazimierzu Dolnym, w woj. lubelskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzu Dolnym, w 1973 r. rozpoczął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Po jej ukończeniu w 1977 r otrzymał stopień podporucznika i tytuł nawigatora wojskowego i został skierowany do 8. plmsz do Mirosławca. W okresie 13 stycznia do 20 września 1978 r. był na stanowisku starszego pomocnika szefa sztabu 40. batalionu zaopatrzenia, 8. plmsz, 3. BDLSzR, następnie został wyznaczony na stanowisko pomocnika szefa sztabu 8 plmsz. Od 15 stycznia 1980 r. był na stanowisku starszego pomocnika szefa sztabu 8 plmsz ds. operacyjnych i na tym stanowisku pełnił obowiązki do września 1983 r. W latach 1983-1986 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie, na kierunku Wojska Lotnicze, a po jej ukończeniu został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 3. plmb, 3. BDLMB w Bydgoszczy. Był to okres zmian wyposażenia w pułkach myśliwsko-bombowych i myśliwsko-szturmowych, z wyposażenia wycofywano samoloty Lim, a wprowadzono Su–22. W 3. plmb natomiast Su-7 zastąpiły samoloty TS-11 Iskra, a głównym zadaniem pułku od 1990 r. było szkolenie młodych absolwentów WOSL do poziomu 1 klasy pilota. W okresie od 4 maja 1992 r.do10 kwietnia 1995 r. pełnił obowiązki dowódcy 2. Bazy Lotniczej 2. KOP, a od 11 kwietnia 1995 r. do 19 marca 1996 r. był starszym oficerem Wydziału Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 2. KOP. W tym okresie organizował nową jednostkę, jako pierwszą tego typu jednostkę w WP na bazie 5 rozformowanych, a ponadto utworzono w strukturze Bazy Lotniczej Ośrodek Szkolenia kierowców na potrzeby jednostek Korpusu. 20 marca 1996 r. został wyznaczony na stanowisko starszego oficera Oddziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Zarządu I SG WP, a od 27 listopada tego roku był na stanowisku specjalisty tego Oddziału. Od czerwca 1997 r. pełnił obowiązki starszego oficera, a następnie specjalisty Oddziału Operacyjnego Szefostwa Wojsk Aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie W czerwcu 1998 r. został szefem Oddziału i na tym stanowisku służył do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w dniu 31 stycznia 2004 r. Po zakończeniu służby wojskowej pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy zabezpieczeniu ochrony informacji niejawnych podczas wykonywania zdjęć lotniczych na potrzeby ortofotomapy, od marca do grudnia 2004, a następnie od lutego 2005 do sierpnia 2006 r. na stanowisku głównego specjalisty ds. Postępowań Sprawdzających w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych. W latach 2012–2018 był w Inspektoracie Uzbrojenia w Szefostwie Techniki Lotniczej na stanowisku starszego specjalisty i szefa zintegrowanego zespołu śmigłowców wsparcia, zabezpieczenia i VIP. Brał także udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań na dostawę Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego. Odznaczenia: Złoty (2001) i Srebrny (1989) Krzyż Zasługi. Zmarł 24 września 2020 r. i został pochowany, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, na cmentarzu w Kazimierzu Dolnym.

Jan Madejski

płk dr inż. Henryk Czyżyk